چک لیست دستگاه میکسر

اطلاعات اولیه

شیفت(ضروری)

نکات کلی

اطمینان از خالی بودن میکسر طبق دستورالعمل(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
نیافتادن پیچ اطراف دستگاه(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.

موادکش

بررسی موتور و پره های موادکش(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
چک کردن تسمه ها و بلبرینگ های آن(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
چک کردن مارپیچ از جهت سالم بودن و تمیزی آن(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.

موتور اصلی و سردکن

چک کردن موتور و پره های آن ها(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
بررسی تسمه ها(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
بررسی سفت بودن پیچ های اتصال موتورها به بدنه(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
چک کردن مکان ترموکوپل و سفت بودن در محل خود(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
بررسی سالم بودن جک ها و شیر برقی ها(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.